2016’da mevzuata eklenen yasa hayata geçirilemedi

İktidar, Ocak 2016’da Devlet Memurları Yasası’na madde ekledi. Buna göre, doğum yapan memurlar doğum sonrası annelik izninin bitiminden itibaren çocuğun ilköğretim çağının başladığı tarihi izleyen ay başına kadar olan dönemde haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesi talep edebilecekti.

Yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, başvuru tarihini izleyen ay başından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilecekti. Bu haktan yararlanan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren, mali haklarla sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme, yarı oranında yapılacaktı.

Derece yükselmesiyle kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından da bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınacaktı. Bu kapsamdaki memurun çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenecekti.

İPTAL KARARLARI ÇIKIYOR

Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslarla bu haktan yararlanamayacak memurları, hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye cumhurbaşkanı yetkili olacaktı. Aradan 8 yıl geçmesine karşın usul ve esaslar belirlenmedi. Yasaya eklenen madde uygulanmadı.

Memurlar bu haktan yararlanmak için idareye başvurduklarında usul ve esaslar belirlenmediği için talepleri reddedildi. Düzenleme çıktığında doğan çocuklar bugün ilkokul ikinci sınıfta ama düzenleme yaşama geçirilemedi. Son günlerde ise mahkemelerden idarelerin talepleri reddeden kararlarına karşı iptal kararları çıkmaya başlad

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x